Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Sport in Groningen.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Sport in Groningen is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Gebruik van foto’s / videomateriaal
Foto’s en video’s die op onze website, facebook of twitter zijn geplaatst mogen niet zonder meer voor eigen doeleinden gebruikt worden. Het kopiëren van foto’s en video’s voor gebruik op andere websites, in drukwerk of ander persoonlijk of publiek gebruik van het materiaal is verboden. Bij overtreding brengen wij dit per foto of video in rekening. Echter kan er digitaal nabesteld worden. Neem hiervoor contact op via de contactpagina of WhatsApp.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Sport in Groningen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Sport in Groningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.
1
(Alleen beschikbaar voor whatsapp berichten!) Sport in Groningen Whatsapp! Stuur ons een tip, nieuwsbericht, verslag of foto via whatsapp!
Klik op onderstaande button om een bericht te sturen!
Een e-mailbericht sturen mag natuurlijk ook: info@sportingroningen.nl
Powered by
%d bloggers liken dit: